TEKNISK INFO

Banan är byggd i mesta dels Märklin M-räls, men har nån meter med C-räls liggande på godsbangården.. Har i stort sätt bara el-växlar (Har för tillfället ett par handdrivna.).

Banan kommer att få ett bildställverk med tiden så man ser hur växlarna står. Kanske även för att se upptagna spår.

Drivs med hjälp av 3st 37540 Trafos (Blå Standard körtrafos), och en 6002 Belysningstrafo (vit). Och körs med en 6021 Control Unit.

I april 2008 köptes en Uhlenbrock Daisy in för att kunna styra dem framtida modulerna som ska efterlikna Lyrestads station som den ser ut idag. Göta Kanal kommer finnas och kommer att få en fungerande järnvägsbro.

                   
                   
   
 
SIDAN UPPDATERADES SENAST 14.07.2009