MJV

 
Nu är jag inne på min tredje bana. Dem två tidigare var mindre och en var byggd där vi bodde förut och den andra på den plats där vi bor nu. Den nya som byggs på nu är dubbelt så stor och medför att det blir längre ytor att köra på.

I ena änden på banan ligger lokstationen med 1 lokstall. Och granne med den en rangerbangård med 3 spår. Under hela banan ligger gruvan som LKAB driver. ett Iore står för transporterna från gruvan till utlastningen. Utlastningen sker på ett spår vid det som ska bli en framtida hamn. Vilket kommer lasta en lastbåt med malmen.

Vi som hjälps åt att bygga är jag (Mikael) & min kompis Magnus. Vi har även fått in en tredje person på banan som kommer agera våran elektriker, Jari. Han kommer få dem roliga löd jobben på banan...
 
MickeMange
Jag till vänster och Magnus till höger!
 

Vi började att tillsammans riva den gamla banan som jag hade här. Och gjorde allt från grunden igen. Inget materiall kvar från dem gamla. Den nya banan har succesivt byggs ut med mer spår. Det senaste var att jag byggde ut med en ny del där jag gjort lokstationen. Den har 3 korta spår. 2 under tak i lokstallet.. Som rymmer 2 Rc lok på längden.

Passagerartåget övernattar numera på ett sidospår på den stora stationen.

På den nya bangården finns ett uppställningsspår där en T43 huserar. Den t43an sköter växlingen på bangården. Just nu lackerad i SJ Orange. Vi får se vad som händer vid en framtida revidering. T43n sköter även om den nya hamnen tillsammans med en TMY.

Den nya banan är byggd av 2 fullstorleks spånskivor med ramverk av 2tum2. Vilket ger den en stabil grund. Den är cirka 4m lång och mestadels 1,2m bred. 2 ställen är bredare, och det är vid lokstationen och vid godsbangården.

Banan har svensk inrikting med diverse utlänskt inslag. Sj sköter om passagerartrafiken och har införskaffat en Rc3 för det ändamålet. Green Cargo sköter om godshanteringen och har köpt in en Rc2 och målat upp i sin nya gröna målning. Sen har man hyrt in en gammal T43 i SJs orginal målning från SJ och en T43 i SJ orange.

LKAB sköter om malmtransporterna och har ett Iore som dragkraft. Men då gruvan går på halvfart pågrund av dåliga malmpriser så kör man enbart med 4st uadp vagnar. Och kör enbart 2 gånger per dag från gruvan. LKAB hoppas på att priserna går upp så att man kan börja köra med längre tåg.

På banan finns även ett kortare industrispår som inte används mer än ett par gånger per år. Det är försvarmakten som har detta spår för att transportera sin materiell till andra orter för olika övningar. Detta spår kommer att få stängsel kring sig framöver. Försvaret äger även det lilla godsmagasin som finns där. Vad som förvaras där är det ingen som vet. Försvaret har en bas på banans högsta berg det är inte mycket som syns på utsidan för att det mesta ligger under jord insprängt i berget.

Banverket finns ju också representerade på banan. Dem har kring jul 2007 fått köpa in en UPS 2000 SWS Ballastplog från Plasser & Theuer. Framöver kanske dem får lite mer fordon. Det hänger på vad banans ledning säger. VD Andersson är en nitisk man som inte strör pengar omkring sig hur som helst..

Banan har nu också fått en hamn med 3 spår. Det ena står en hamnkran på som kan lasta & lossa både båtar och vagnar. Och på det ett av dem andra har den byggts en dieseltank där dem lok som ansvarar för hamnen kan tanka. Hamnen kan bara trafikeras med diesel lok. Vilket gör att elloken enbart kan köra till rangerbangården och sen därifrån tar T43/ TMY över.

Banan har också fått början på en kanal med en sluss. Men bara själva vallarna finns klara i nuläget.

 
Nyheter

091004 Idag har jag rivit det som var gruvan... Den kommer inte återuppstå. Utan spåren kommer användas för andra ändamål.

091003 Idag har jag uppdaterat denna sida med en ny skylt för MJV. Under resten av 2009 har jag och min crew arbetat för att få banan och modulerna att fungera så smärtfritt som går. Vi har även tillverkat 7 nya moduler. Där 3st kommer att förbinda stora banan med ett antal moduler för att få till en större kör yta.

Banans Järnvägsmuséum har även köpt in ett gammalt P8 lok från Tyskland för att bedriva sin egen trafik. Just nu väntar dem på att alla tillstånd ska bli klara så att driften kan gå igång.

081228 Idag har stationen fått namn, Dretens Station. På modulen ligger även utskeppningen av papper från Dretens Pappersbruk. Vilken har 1 utlastningsspår och en inkommande spår från bruket.

För bilder på modulerna sen fotoalbumet under moduler. Och för spårplan se knappen spårplan.

081227 Har idag fått spåret lagt på 2 till moduler. Har jobbat på dem i en vecka drygt med anpassning m.m. Har även justerat 3 ben så dem passar med dessa moduler. Modulernas spårplan har jag fått hjälp med av Mazz i Banbyggarna.

080806 2 nya moduler är gjorda. Den ena som dockning mellan dem 3 från skalman till min befintliga bana... Och den andra som kurva ut mot 2 av skalmans andra moduler. Vilka kommer göra en station & industriområde. Alla nya moduler kommer byggas om för att passa C räls. Det kommer eventuellt byggas en till modul med ett sågverk... Men det hänger på om jag hittar bilder på sågverk att använda som grund.

080720 3 moduler inköpta av Skalman är nu ombyggda från likström till växelström. Provkörning och dockning med befintligbana skedde idag. Tågab var först ut på denna oelektrifierade bandel. Den kommer att inom kort byggas ut till ett par delar till med bland annat station. Så att man kan göra rundgång m.m

0805 Tankarna på Moduler har börjat ta fart. Osb skiva för gavlarna är inköpta och ska nu kapas till. Spårplanen för 4 moduler är klara och ligger på sidan med spårplaner.

080205 Började varvet byggaden nya lastbåten som ska trafikera våran hamn och vidare ut i världen.

080208 Idag fick hamnpersonalen äntligen sin elektromagnet till sin kran. Vilket gör att dem kan lasta både container och skrot.

080209 Idag har vi målat klart berget där Försvarsmakten har sitt område. Varvet har även byggt vidare på den lastbåt som ska trafikera hamnen.

 
SIDAN UPPDATERADES SENAST 05.11.2010
UPP!