Openrails

Openrails

Denna sida innehåller saker till Openrails skapade av mig (micke321).


Allt från Lok, Vagnar, Objekt till Rutter.

Allt är endast testat i Openrails.

Mvh

Micke321

Green Cargo Re

1423-1438 16st

Gjord av; Arno

Repaint av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Y1 & YF1

Banverket, Connex, Dalatrafiken, SJ m.fl.

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Ma

BK-Tåg, SJ, TGOJ m.fl.

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

T44 & Td

Green Cargo, MTAB, MTAS, SJ & TGOJ

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Du, Du2 & Da

SJ, Tågfrakt m.fl

Gjord av; Arno

Repaint av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Rc & Rd2

Diverse Rc & Rd2 lok

Gjord av; Robban & Micke321 (delar Rd2)

Uppdaterad 17 Maj 2020

Rm

Green Cargo Rm lok

Gjord av; Robban & Micke321 (delar Rd2)

Uppdaterad 17 Maj 2020

Regina X50-X54

SJ, Tib  m.fl

Gjord av; Micke321 & Joel Trankvill

Uppdaterad 17 Maj 2020

TMY, TMX & T43

Bktåg, Tågab m.fl.

Gjord av; Michael Davies & Robban (T43)

Repaint av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Z65 & Z70

SJ, Tågab m.fl

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Tb, Qtb & DLL

Banverket & Infranord

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

SJ B 

1379 m.fl

Gjord av; GLW

Update av; MMW

Uppdaterad 17 Maj 2020

SJ S13K

1958 & 1959 (fiktiva)


Gjord av; GLW

Update av; MMW

Uppdaterad 17 Maj 2020

SJ E

1189

Gjord av; GLW

Update av; MMW

Uppdaterad 17 Maj 2020

SJ Q9

397 (Fiktiv)

Gjord av; GLW

Update av; MMW

Uppdaterad 17 Maj 2020

SJ R & M2

978 & Model 1902-1908

Gjord av; GLW

Update av; MMW

Uppdaterad 17 Maj 2020

GLW = Grönoset Locomotive Works  MMW = Mickes Mekaniska Werkstad

Svenska Träboggivagnar

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020

Godsvagnar

Cirka 200st

Gjord av; Micke321

Uppdaterad 17 Maj 2020